Jste připraveni na změnu struktury XML u kontrolního hlášení?

21.8.2019

Podle nového formátu budou muset být podávána již kontrolní hlášení za zdaňovací období září 2019, resp. 3. čtvrtletí 2019. Do zdaňovacího období srpen 2019, resp. 2. čtvrtletí 2019 budou naopak všechna kontrolní hlášení podávána ve stávající struktuře.

Položka „Opravy u nedobytné pohledávky“ bude nově nabývat následujících parametrů:

„N“ – pokud se nejedná o opravu nedobytné pohledávky

„P“ – pokud se jedná o opravu u věřitele podle § 46 a násl. nebo u dlužníka podle § 74a zákona o DPH

„A“ – pokud se jedná o opravu podle § 44 zákona o DPH ve znění do 31.3.2019.

V této souvislosti upozorňujeme, že je potřeba zkontrolovat, zda je dodavatel Vašeho softwaru používaného pro vyplňování kontrolního hlášení na tuto změnu připraven. Podání učiněné v nesprávné struktuře by totiž mohlo být ze strany finančního úřadu kvalifikováno jako neúčinné, s čímž jsou pochopitelně spojeny příslušné sankce.

Sdílejte na
Od listopadu dojde k rozšíření osvobození od daně z nabytí 6.11.2019

Nově by měly být osvobozeny nejen první převody dokončených jednotek v bytových domech, ale i první převody nově dokončených jednotek v rodinných domech.

Jste připraveni na změnu struktury XML u kontrolního hlášení? 21.8.2019

V souvislosti s rozšířením možnosti oprav DPH u nedobytných pohledávek dochází s účinností od 1. října 2019 k aktualizaci XML struktury kontrolního hlášení.

Od 1. 7. 2019 se snižuje nemocenské pojištění, tím i základ daně 2.7.2019

Od 1. července 2019 došlo ke zrušení tzv. karenční doby, tj. prvních třech dnů nemoci, po kterou zaměstnanci nedostávali žádnou náhradu mzdy. V důsledku toho se pak snížilo i pojistné na nemocenské pojištění.

Zpět na články