Jste připraveni na změnu struktury XML u kontrolního hlášení?

21.8.2019

Podle nového formátu budou muset být podávána již kontrolní hlášení za zdaňovací období září 2019, resp. 3. čtvrtletí 2019. Do zdaňovacího období srpen 2019, resp. 2. čtvrtletí 2019 budou naopak všechna kontrolní hlášení podávána ve stávající struktuře.

Položka „Opravy u nedobytné pohledávky“ bude nově nabývat následujících parametrů:

„N“ – pokud se nejedná o opravu nedobytné pohledávky

„P“ – pokud se jedná o opravu u věřitele podle § 46 a násl. nebo u dlužníka podle § 74a zákona o DPH

„A“ – pokud se jedná o opravu podle § 44 zákona o DPH ve znění do 31.3.2019.

V této souvislosti upozorňujeme, že je potřeba zkontrolovat, zda je dodavatel Vašeho softwaru používaného pro vyplňování kontrolního hlášení na tuto změnu připraven. Podání učiněné v nesprávné struktuře by totiž mohlo být ze strany finančního úřadu kvalifikováno jako neúčinné, s čímž jsou pochopitelně spojeny příslušné sankce.

Sdílejte na
Cestovní náhrady pro rok 2021 4.1.2021

Poslední den roku 2020, tedy 31.12.2020, vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška č. 589/2020 Sb., kterou jsou stanovovány sazby tuzemského stravného, sazby základní náhrady za jízdu automobilem a ceny pohonných hmot pro rok 2021.

Zrušení daně z nabytí definitivně schváleno 16.9.2020

Poslanecká sněmovna dne 15.09.2020 definitivně schválila zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. Zákon již nyní čeká jen na podpis prezidenta a na vyhlášení ve Sbírce zákonů. Povinnost hradit daň z nabytí zaniká zpětně a týká se všech převodů, u nichž byl učiněn vklad na katastr v prosinci 2019 nebo později.

Od listopadu dojde k rozšíření osvobození od daně z nabytí 6.11.2019

Nově by měly být osvobozeny nejen první převody dokončených jednotek v bytových domech, ale i první převody nově dokončených jednotek v rodinných domech.

Zpět na články