Jste připraveni na změnu struktury XML u kontrolního hlášení?

21.8.2019

Podle nového formátu budou muset být podávána již kontrolní hlášení za zdaňovací období září 2019, resp. 3. čtvrtletí 2019. Do zdaňovacího období srpen 2019, resp. 2. čtvrtletí 2019 budou naopak všechna kontrolní hlášení podávána ve stávající struktuře.

Položka „Opravy u nedobytné pohledávky“ bude nově nabývat následujících parametrů:

„N“ – pokud se nejedná o opravu nedobytné pohledávky

„P“ – pokud se jedná o opravu u věřitele podle § 46 a násl. nebo u dlužníka podle § 74a zákona o DPH

„A“ – pokud se jedná o opravu podle § 44 zákona o DPH ve znění do 31.3.2019.

V této souvislosti upozorňujeme, že je potřeba zkontrolovat, zda je dodavatel Vašeho softwaru používaného pro vyplňování kontrolního hlášení na tuto změnu připraven. Podání učiněné v nesprávné struktuře by totiž mohlo být ze strany finančního úřadu kvalifikováno jako neúčinné, s čímž jsou pochopitelně spojeny příslušné sankce.

Sdílejte na
Jste připraveni na změnu struktury XML u kontrolního hlášení? 21.8.2019

V souvislosti s rozšířením možnosti oprav DPH u nedobytných pohledávek dochází s účinností od 1. října 2019 k aktualizaci XML struktury kontrolního hlášení.

Od 1. 7. 2019 se snižuje nemocenské pojištění, tím i základ daně 2.7.2019

Od 1. července 2019 došlo ke zrušení tzv. karenční doby, tj. prvních třech dnů nemoci, po kterou zaměstnanci nedostávali žádnou náhradu mzdy. V důsledku toho se pak snížilo i pojistné na nemocenské pojištění.

Poslanci schválili balíček daňových změn 2019 22.12.2018

Poslanecká sněmovna schválila těsně před Vánoci tzv. daňový balíček, kterým se mění hned několik daňových zákonů naráz. Novinkou jsou především opatření proti agresivnímu daňovému plánování a snížení DPH u některých služeb. Balíček míří do Senátu. Bude-li schválen a podepsán prezidentem, nabyde většina změn účinnosti v průběhu roku 2019.

Zpět na články