Poslanci schválili balíček daňových změn 2019

22.12.2018

K nejvýznamnějším změnám dochází v oblasti zákona o daních z příjmů. Zde je v souvislosti s implementací směrnice proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem (ATAD) navrhováno několik opatření zejména u velkých společností. Jedná se například o omezení odčitatelnosti úroků od základu daně limitem 80 mil. Kč nebo 30 % EBITDA, zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví do zahraničí či zdanění ovládaných zahraničních společností.

Nově se zavádí oznamovací povinnost pro společnosti, které vyplácí do zahraničí podíly na zisku či další příjmy, jež jsou od daně osvobozeny nebo v České republice z jiného důvodu nepodléhají zdanění. Cílem této nové povinnosti je získání dat ze strany finančních úřadů pro následnou výměnu informací mezi jednotlivými dotčenými zeměmi.

Novela zákona zvyšuje maximální limit výdajových paušálů pro živnostníky, a to na dvojnásobek současného stavu. Tím tak dochází k navrácení limitů do stavu před rokem 2018. Procentní výše uplatnitelných paušálů 40 % - 80 % dle jednotlivých živností a profesí zůstává přitom nezměněna.

Změny zákona o daních z příjmů se dotknou také pravidel pro uplatnění daňového odpočtu na výzkum a vývoj. Ministerstvo financí touto změnou alespoň částečně reaguje na velké praktické problémy spojené s uplatňováním této odčitatelné položky. Podnikatelé tak již nově nebudou muset zpracovávat projektovou dokumentaci před realizací výzkumných aktivit, nýbrž až v termínu pro podání daňového přiznání za příslušné zdaňovací období. Nově se taktéž zavádí povinnost podnikatele zaslat finančnímu úřadu jednoduché avízo o započetí práce na výzkumném projektu. Tím tak dojde k jednoznačnému ukotvení data, od něhož si podnikatel výdaje spojené s výzkumným projektem bude moci uplatňovat ve formě daňového odpočtu.

V oblasti daně z přidané hodnoty dochází ke snížení sazby na dodávky tepla, a to z první snížené sazby 15 % do druhé snížené sazby 10 %.

Daňový balíček dále zavádí zdanění tzv. zahřívaných tabákových výrobků (např. Iqos). Tyto výrobky tak budou značeny tabákovou nálepkou stejně, jako ostatní tabákové výrobky. Sazba spotřební daně pro zahřívané tabákové výrobky je stanovena ve stejné výši jako pro jemně řezaný tabák nebo ostatní tabák ke kouření.

Sdílejte na
Poslanci schválili balíček daňových změn 2019 22.12.2018

Poslanecká sněmovna schválila těsně před Vánoci tzv. daňový balíček, kterým se mění hned několik daňových zákonů naráz. Novinkou jsou především opatření proti agresivnímu daňovému plánování a snížení DPH u některých služeb. Balíček míří do Senátu. Bude-li schválen a podepsán prezidentem, nabyde většina změn účinnosti v průběhu roku 2019.

Ministerstvo financí: kryptoměny se účtují jako zásoby 26.8.2018

Ministerstvo financí před prázdninami zveřejnilo stanovisko k účtování a evidenci digitální měny. Doporučuje ke všem kryptoměnám přistupovat jako k zásobám, a to bez ohledu na skutečnost, za jakým účelem jsou tyto digitální měny drženy.

Nový postup pro výpočet směrné hodnoty 20.8.2018

V červnu vláda schválila novelu prováděcí vyhlášky k zákonu o dani z nabytí nemovitých věcí. Vyhláška by měla být z převážné části účinná od 1.1.2019, některá dílčí ustanovení však platí již od letošního července.

Zpět na články