Od 1. 7. 2019 se snižuje nemocenské pojištění, tím i základ daně

2.7.2019

Tato změna má dopad na zaměstnavatele, kteří budou nově proplácet 10 pracovních dní nemoci namísto dosavadních 7 dní. Jako kompenzace negativních dopadů vyplývajících z tohoto opatření pro zaměstnavatele došlo zároveň ke snížení sazby pojistného na nemocenské pojištění o 0,2 p. b., tedy z původních 25 % na 24,8 %. I toto opatření je účinné od 1. července. Sazba pojistného platná pro zaměstnance ve výši 6,5 % zůstává nezměněna. 

Snížení pojistného má mimo jiné vliv rovněž na výši superhrubé mzdy, která již nebude činit 1,34 násobek hrubé mzdy nýbrž 1,338 násobek. V důsledku toho dojde i ke snížení základu pro výpočet daně z příjmů a tím i k nepatrnému snížení zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti. 

Sdílejte na
Jste připraveni na změnu struktury XML u kontrolního hlášení? 21.8.2019

V souvislosti s rozšířením možnosti oprav DPH u nedobytných pohledávek dochází s účinností od 1. října 2019 k aktualizaci XML struktury kontrolního hlášení.

Od 1. 7. 2019 se snižuje nemocenské pojištění, tím i základ daně 2.7.2019

Od 1. července 2019 došlo ke zrušení tzv. karenční doby, tj. prvních třech dnů nemoci, po kterou zaměstnanci nedostávali žádnou náhradu mzdy. V důsledku toho se pak snížilo i pojistné na nemocenské pojištění.

Poslanci schválili balíček daňových změn 2019 22.12.2018

Poslanecká sněmovna schválila těsně před Vánoci tzv. daňový balíček, kterým se mění hned několik daňových zákonů naráz. Novinkou jsou především opatření proti agresivnímu daňovému plánování a snížení DPH u některých služeb. Balíček míří do Senátu. Bude-li schválen a podepsán prezidentem, nabyde většina změn účinnosti v průběhu roku 2019.

Zpět na články