Od 1. 7. 2019 se snižuje nemocenské pojištění, tím i základ daně

2.7.2019

Tato změna má dopad na zaměstnavatele, kteří budou nově proplácet 10 pracovních dní nemoci namísto dosavadních 7 dní. Jako kompenzace negativních dopadů vyplývajících z tohoto opatření pro zaměstnavatele došlo zároveň ke snížení sazby pojistného na nemocenské pojištění o 0,2 p. b., tedy z původních 25 % na 24,8 %. I toto opatření je účinné od 1. července. Sazba pojistného platná pro zaměstnance ve výši 6,5 % zůstává nezměněna. 

Snížení pojistného má mimo jiné vliv rovněž na výši superhrubé mzdy, která již nebude činit 1,34 násobek hrubé mzdy nýbrž 1,338 násobek. V důsledku toho dojde i ke snížení základu pro výpočet daně z příjmů a tím i k nepatrnému snížení zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti. 

Sdílejte na
Zrušení daně z nabytí definitivně schváleno 16.9.2020

Poslanecká sněmovna dne 15.09.2020 definitivně schválila zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. Zákon již nyní čeká jen na podpis prezidenta a na vyhlášení ve Sbírce zákonů. Povinnost hradit daň z nabytí zaniká zpětně a týká se všech převodů, u nichž byl učiněn vklad na katastr v prosinci 2019 nebo později.

Od listopadu dojde k rozšíření osvobození od daně z nabytí 6.11.2019

Nově by měly být osvobozeny nejen první převody dokončených jednotek v bytových domech, ale i první převody nově dokončených jednotek v rodinných domech.

Jste připraveni na změnu struktury XML u kontrolního hlášení? 21.8.2019

V souvislosti s rozšířením možnosti oprav DPH u nedobytných pohledávek dochází s účinností od 1. října 2019 k aktualizaci XML struktury kontrolního hlášení.

Zpět na články