Ministerstvo financí: kryptoměny se účtují jako zásoby

26.8.2018

Současné účetní předpisy neobsahují konkrétní úpravu způsobu účtování a vykazování digitálních měn. Tuto problematiku zatím neupravují ani mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS). Ministerstvo financí se tak při svém uvážování opíralo pouze o dřívější vyjádření ČNB, podle kterého Bitcoiny nejsou bezhotovostní peněžní prostředky ani elektronické peníze podle zákona o platebním styku.

Ministerstvo financí považuje kryptoměny za digitálního nositele hodnoty. Jedná se o nehmotné aktivum, které je elektronicky vytvořeno a uloženo. Digitální měny nejsou vydávány či regulovány centrální bankou ani orgánem veřejné moci a nemají právní status měny. Jsou však akceptovány některými fyzickými či právnickými osobami jako majetek, který je možné převádět, uchovávat anebo s ním obchodovat. I přesto, že existují odlišné motivy držení a použití digitálních měn (např. těžba měny, investice do kryptoměny ze spekulativních důvodů, použití jako prostředek směny atp.), doporučuje Ministerstvo financí v současné době jednotné účtování a vykazování digitálních měn napříč všemi uživateli jako o zásobách vlastního druhu.

V okamžiku nabytí se digitální měna ocení pořizovacími cenami nebo vlastními náklady. Ke konci rozvahového dne je nutno uplatnit zásadu opatrnosti a ke korekci účetní hodnoty případně využít tvorby opravných položek. 

Stejně tak jako na ostatní složky aktiv, vztahuje se i na digitální měny povinnost provést jejich inventarizaci k okamžiku, ke kterému účetní jednotka sestavuje účetní závěrku. Vzhledem ke specifickému fungování a uložení digitálních měn je nutné dbát na řádně provedenou inventarizaci doloženou zejména dokumentací například stavu virtuální peněženky.

Digitální měny se v rozvaze doporučuje vykázat, v souladu se zvoleným způsobem účtování, na samostatném řádku v rámci položky „C.I.2. Nedokončená výroba“, „C.I.3.1. Výrobky“ nebo „C.I.3.2. Zboží“. V příloze v účetní závěrce se uvedou informace o záměru nabytí a držení digitálních měn a způsob jejich ocenění, včetně případné tvorby opravné položky.

Sdílejte na
Jste připraveni na změnu struktury XML u kontrolního hlášení? 21.8.2019

V souvislosti s rozšířením možnosti oprav DPH u nedobytných pohledávek dochází s účinností od 1. října 2019 k aktualizaci XML struktury kontrolního hlášení.

Od 1. 7. 2019 se snižuje nemocenské pojištění, tím i základ daně 2.7.2019

Od 1. července 2019 došlo ke zrušení tzv. karenční doby, tj. prvních třech dnů nemoci, po kterou zaměstnanci nedostávali žádnou náhradu mzdy. V důsledku toho se pak snížilo i pojistné na nemocenské pojištění.

Poslanci schválili balíček daňových změn 2019 22.12.2018

Poslanecká sněmovna schválila těsně před Vánoci tzv. daňový balíček, kterým se mění hned několik daňových zákonů naráz. Novinkou jsou především opatření proti agresivnímu daňovému plánování a snížení DPH u některých služeb. Balíček míří do Senátu. Bude-li schválen a podepsán prezidentem, nabyde většina změn účinnosti v průběhu roku 2019.

Zpět na články