Zrušení daně z nabytí definitivně schváleno

16.9.2020

Poslanecká sněmovna dne 15.09.2020 definitivně schválila zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. Zákon již nyní čeká jen na podpis prezidenta a na vyhlášení ve Sbírce zákonů. Povinnost hradit daň z nabytí zaniká zpětně a týká se všech převodů, u nichž byl učiněn vklad na katastr v prosinci 2019 nebo později. Pokud již někdo uhradil daň z nabytí, bude možné požádat o vrácení přeplatku.

Lhůta pro osvobození se prodlužuje

Součástí zákona o zrušení daně z nabytí nemovitých věcí zároveň je prodloužení časového osvobozovacího testu u příjmů z prodeje nemovitostí dle § 4 odst. 1 písm. b) zákona o dani z příjmů z 5 na 10 let (nemovitosti, v nichž prodávající neměl bezprostředně před prodejem bydliště). Prodloužení časového testu bude platit pro nemovitosti nabyté po 1. lednu 2021.

Zároveň je nadále možné uplatňovat jako položku odčitatelnou od základu daně úroky z hypotéky, maximálně však do výše 150 tis. Kč. Limit 150 tis. Kč se vztahuje na úvěry poskytnuté od 1.1.2021. Na úvěry poskytnuté do konce roku 2020 se bude vztahovat dosavadní limit odpočtu 300 tis. Kč.

Sdílejte na
Zrušení daně z nabytí definitivně schváleno 16.9.2020

Poslanecká sněmovna dne 15.09.2020 definitivně schválila zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. Zákon již nyní čeká jen na podpis prezidenta a na vyhlášení ve Sbírce zákonů. Povinnost hradit daň z nabytí zaniká zpětně a týká se všech převodů, u nichž byl učiněn vklad na katastr v prosinci 2019 nebo později.

Od listopadu dojde k rozšíření osvobození od daně z nabytí 6.11.2019

Nově by měly být osvobozeny nejen první převody dokončených jednotek v bytových domech, ale i první převody nově dokončených jednotek v rodinných domech.

Jste připraveni na změnu struktury XML u kontrolního hlášení? 21.8.2019

V souvislosti s rozšířením možnosti oprav DPH u nedobytných pohledávek dochází s účinností od 1. října 2019 k aktualizaci XML struktury kontrolního hlášení.

Zpět na články